Hjemløse katter fikk millionhus

En kvinne i Porsgrunn uten livsarvinger testamenterte bort alt sitt jordiske gods til katter uten husly.