Vurderer å ilegge NSB dagbøter

Jernbanetilsynet vurderer å ilegge NSB dagbøter fordi togpassasjerer slippes av ved jernbaneskinnene og ikke på perrongen.