- Norske myndigheter har ikke ansvar for fanger

Forsvarsdepartementet avviser at norske soldater har brutt internasjonale forpliktelser i forbindelse med fangehåndtering i Afghanistan og understreker at det er afghanske myndigheter som sitter med ansvaret.