Sanner: - Gammelt nytt og ikke nok

Hvis regjeringen går inn for å øke andelen biodrivstoff i vanlig diesel, er det gammelt nytt og langt fra nok, mener Høyres Jan Tore Sanner.