Fremtidens helsearbeidere sier nei til nattevakt

Over halvparten av fremtidens helsearbeidere sier nei til nattevakter, viser en undersøkelse blant studenter og elever innen helsefag.