Horn takket Foss for engasjementet og temperamentet

— Det er ikke bare en stjerne som er sluknet eller en vegg som er blitt borte: Wenche var umistelig, sa Ellen Horn da hun talte i Wenche Foss' bisettelse.