Advarer mot å gjenvelge tillitsvalgt

Flyttingen av Aker universitetssykehus har fått en uventet konsekvens. Nå står Fagforbundet sentralt og Fagforbundets lokale avdeling ved Aker mot hverandre i en konflikt om en tillitsvalgt.