Grenselinjen gir viktige oljesvar

Norge og Russland undertegner grenselinjeavtalen for Barentshavet kommende onsdag. Da blir det også klart hvordan olje— og gassressurser som strekker seg over grenselinjen skal fordeles.