SV presser på for strenge karanteneregler

SV vil at politikere skal nektes PR-jobb i fem år etter at de er ute av politikken, og at de som har sittet i regjering, må vente til regjeringen går av før de kan ta jobb i PR-bransjen.