Utvikler vaksine mot fremtidige influensavirus

Et norsk selskap utvikler en universal vaksine mot influensasmitte fra svin, fugl og hest. Men vaksinen er neppe på markedet før om noen år.