Storaksjon for å vurdere risiko på jobb

Myndighetene gjennomfører denne uken tilsyn hos nærmere 1.000 bedrifter landet rundt for å kartlegge og redusere risiko.