Kraftig økning i mobbing på skolene

Sju av ti rektorer har registrert mobbesaker ved sine skoler det siste året.