Leger nekter å sette influensavaksine

Leger i Molde vil nekte å sette årets influensavaksine. Årsaken er at det er satt et pristak på 50 kroner per vaksine.