UDI vil utvide alderstesten for unge asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler mer omfattende aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere.