Akhtar Chaudhry inn i Stortingets presidentskap

Stortingets presidentskap får sitt første medlem med innvandrerbakgrunn etter at Sosialistisk Venstreparti onsdag morgen pekte ut Akhtar Chaudhry fra Oslo som sin kandidat.