– Helsefarlig dekning av svineinfluensaen

Professor Per Fugelli mener pressedekningen av svineinfluensaen går på helse løs.