Minister vil vurdere påbud om sprinkleranlegg i parkeringshus

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde roser brannvesenet i Rogaland og varsler en nøye gjennomgang av alt som kan bidra til at en slik brann ikke oppstår igjen.

Publisert: Publisert:

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) er samfunnssikkerhetsminister. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Journalist

Brannen som brøt ut i parkeringshuset på flyplassen på Sola, får et politisk etterspill.

Jonas Gahr Støre (Ap) har bedt om en grundig gjennomgang, og statsminister Erna Solberg (H) har varslet en evaluering av storbrannen.

Les også

LES MER: Se de dramatiske bildene fra lufta – mellom 200 og 300 biler har gått med

Ros til brannfolkene

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) beskriver hendelsen som stor, alvorlig og veldig skremmende.

Hun ble via krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) nokså umiddelbart varslet om brannen i parkeringsanlegget på flyplassområdet.

– Det var potensial for enda større skader, ikke minst med tanke på flyplasshotellet rett ved samt flytrafikken. Nå skal hendelsen evalueres, men allerede nå vil jeg gi all honnør til måten brannvesenet taklet denne hendelsen på, sier hun.

– Jeg tilbrakte selv nesten en hel dag med Brann og redning i Rogaland i høst, og jeg vet hvor gode de er på deling og heving av kompetanse og kunnskap, på øvelser, samarbeid, planlegging, samvirke og forebyggende arbeid over mange år. Dette er lagt merke til av sentrale myndigheter og er eksempel til etterfølgelse for andre. Rogaland ligger langt framme nasjonalt, sier Tybring-Gjedde.

Les også

LES MER: Familie var på vei hjem fra ferie da brannen startet i bilen deres

Ingvil Smines Tybring-Gjedde er samfunnssikkerhetsminister. Hun har blant annet følgende i sin portefølje: redning og beredskap, brann, krisehåndtering, el- og produktsikkerhet, nødnett anskaffelse av redningshelikoptre, håndtering av Sivilforsvaret, Sysselmannen på Svalbard, fagsaker i polare områder, etatsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), hovedredningssentralene, Sivil klareringsmyndighet og nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regelendringer?

Statsråden har notert seg at parkeringsanlegget ikke hadde sprinkleranlegg.

– Sprinkleranlegg er ikke påbudt i anlegg som dette, men det er klart at vi må se nærmere på dagens regelverk og sikkerheten der mange kjøretøy er samlet. Vi må også se på utviklingen på teknologi og i samfunnet og hvordan det påvirker branntilløp. Etter en grundig evaluering som nå skal gjøres, får vi eventuelt vurdere endringer i dagens regelverk, sier hun.

Les også

LES MER: Sykehuset legger sprinkleranlegg inn i anbudet etter storbrannen

Evaluering

Samfunnssikkerhetsministeren mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Brann og redning, Fylkesmannen, kommuner og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan spille viktige roller i en evalueringsprosess – som hun for øvrig ikke vil tidfeste.

– Nå skal det være en evaluering av brannen og innsatsen i etterkant. Jeg er betalt for å være bekymret, og jeg er først og fremst lettet over at ikke menneskeliv har gått tapt. Det er fryktelig store ødeleggelser av verdier, eiendeler og biler, sier hun.

– DSB arbeider nå med å identifisere nasjonale læringspunkter. DSB og andre henter inn kunnskap og fakta for å hindre at lignende branner kan skje i framtiden. Erfaringer fra denne hendelsen kan også bidra til å øke kunnskapen hos alle nødetater, både om hva som fungerte godt og hva som kunne blitt gjort annerledes.

– Har kommunene en jobb foran seg?

– Ja, for kommunene har et beredskapsansvar og skal ivareta sikkerheten til innbyggerne i kommunene sine. Det gjøres blant annet gjennom beredskapsplaner og analyser av risiko og sårbarhet (ROS-analyser). Jeg kan ikke uttale meg om denne hendelsen opp mot beredskapsplaner i fylket eller kommunen, men dette er noe jeg følger tett opp med DSB. Føringer om dette blir gitt til Fylkesmannen via oppdragsbrev, sier hun.

I oppdragsbrevene for 2020 er fylkesmennene bedt særskilt om å føre tilsyn med kommunene og fylkenes beredskapsanalyser. Dette skyldes at rundt halvparten av kommunene ikke har tilfredsstillende beredskapsplaner for sine kommuner, ifølge JD.

Flere bilbranner

Dinside.no rapporterer om økning i antall bilbranner og forsikringsutbetalinger etter bilbranner. Hva tenker du om det?

– Det kan jeg ikke kommentere spesifikt, men generelt er vi opptatt av å identifisere læringspunkter fra denne og andre hendelser for å lære og forebygge. Vi må se om det er trender som peker seg ut, og hva det eventuelt består i, sier Tybring-Gjedde.

Statsråden minner om at det er blitt om lag 20 færre omkomne i brann årlig de siste ti årene.

– Det er flest menn som omkommer i brann, men vi vet ikke årsaken til det. Derfor må vi stadig jakte kunnskap for å lære, forebygge og forstå årsakssammenhengene.

– En kan tenke seg at forsikringsselskaper, etter forsikringsoppgjør, selv vil rette regresskrav mot staten etter storbrannen på Sola. Har du fundert på det?

– Det er altfor tidlig å si noe om. Nå får vi avvente og se hva som kommer ut av evalueringen, avslutter hun.

Publisert:
 1. Vaskejobben koster Avinor 1,7 millioner kroner

 2. Vil vurdere å øke sikkerhetsnivået for denne type bygg

 3. – Ingen tvil om at vi burde varslet tidligere, innrømmer brannsjef

 4. P-husbrannen på Sola: Over 400 biler går tapt

 5. Kan ende med gigantkrav

 6. Bileierne får 10 millioner fra Opel-eierens forsikringsselskap

Les også

 1. Flyplassbrannen
 2. Jonas Gahr Støre
 3. Samfunnssikkerhet
 4. Erna Solberg
 5. Brann