Antall gjeldsofre øker

Rundt åtte prosent av norske husholdninger det vil si om lag 160.000 familier har hatt tilbakevendende betalingsproblemer i 1999 og 2000, melder Statens institutt for forbruksforskning. De mener at problemet har økt noe siden 1998.