Lovlydige Svalbardboere

Svalbard har alltid hatt lite kriminalitet. Nå går kriminaliteten ytterligere ned, og domineres av tilreisende og folk med kort botid på øygruppen.