Orderud-vitne: - Så Lars og Veronica i skytetrening

Det siste vitnet i Orderud-saken, en pensjonert tegner, sier at hani 1999 så Lars Grønnerød drive skytetrening sammen med en kvinne ogen mann.