Større frihet ved sykdom

Fra i dag kan bedrifter i hele landet inngå en avtale med Trygdeetaten for å få ned sykefraværet. Arbeidsgiver påtar seg større ansvar for de syke-meldte. Tilbake får de gode råd og større frihet.