Ny rapport: Eldresentrene må styrkes

Landets 330 eldresentre blir ikke utnyttet godt nok i det forebyggende eldrearbeidet, er konklusjonen i en ny forskningsrapport.