Algene kan være utenfor Farsund på lørdag

Resultatene av algeprøvene langs sørlandskysten er nedslående. Langs store deler av Aust-Agder er tettheten større enn i Gamle Hellesund, og oppdrettsanleggene i Farsund i Vest-Agder kan rammes om to-tre dager.