Kristiansen anker til Høyesterett

Barnedrapsdømte Viggo Kristiansen anker Baneheia-dommen til Høyesterett.