Lønnsomt for staten å satse på syklister

— Hver krone investert i sykkelveier, gir minst tre kroner tilbakei helsegevinst, konstaterer Anders Dalen i Vegdirektoratet. Hanlegger i disse dager siste hånd på Nasjonal Sykkelstrategi, sominngår i Nasjonal Transportplan.