Gjedrems opptreden er udemokratisk

— Sentralbanksjefen gjør seg til overdommer i den økonomiskepolitikken når han truer med rentehevninger, sier ØysteinDjupedal(sv).