Ingen anke i Beheim Karlsen-saken

Gulating lagmannsrett har avgjort at ingen av partene får anke dommen i Beheim Karlsen-saken.