Venstrevind ved årsslutt

Alle partia i det nye venstrealternativet går fram i desember. Frp dalar vidare nedover i desember, og går tilbake med 2,4 prosentpoeng på gjennomsnittet av meiningsmålingane, men er framleis landets største parti.