Kraftig økning av asylsøkere

Både Norge, Sverige og Finland opplever nå en kraftig økning i antall asylsøkere. En viktig årsak er at Danmark har strammet kraftig inn. Danmark har mer enn halvert antall asylsøkere på ett år.