Forfulgte skal få utvidet beskyttelse

Et enstemmig Storting går inn for at personer som er utsatt for trusler, skal få økt beskyttelse av samfunnet. En ny lov gir adgang til å gi fiktiv identitet, og det skal bli vanskeligere å få ut opplysninger fra Folkeregisteret.