- Kommer aldri til å ha mer med Kristin å gjøre

I kretsen rundt halvsøstrene Veronica Orderud (29) og KristinKirkemo Haukeland (28) verserte det bare få timer etter attrippeldrapet på Orderud ble kjent mistanker om at den yngste avhalvsøstrene kunne ha noe med drapene å gjøre. Dét kom frem underadvokat Frode Sullands eksaminasjon av sin klient Veronica Orderudi Nes herredsrett nå i dag.