Heyerdahl bisettes i Oslo

Thor Heyerdahl vil bli bisatt i Oslo. Dato og kirke er foreløpig ikke bestemt.