Trolig ingenting kriminelt bak dødsfall

Ingenting tyder på at det er begått en straffbar handling motBenedicte Maxwell Iversen, går det fram av den foreløpigeobduksjonsrapporten.