Hamrer løs mot våpenhistorier

Trippeldrapstiltalte Lars Grønnerøds (43) historier om hvordan han utvekslet våpen og våpenpenger med ekteparet Per (46) Orderud og Veronica Orderud (29) blir satt i et kritisk søkelys i Nes herredsrett nå i formiddag.