Pant i fetterens erstatning

Namsmannen i Karmøy har på vegne av foreldrene til Birgitte Tengs tatt inntil 230.000 kroner av fetterens erstatning i pant, melder VG. Fetteren ble nylig tilkjent 475.000 kroner av Gulating lagmannsrett i erstatning og oppreisning etter å ha blitt erklært ikke skyldig i 1997. Deler av beløpet som nå er tatt i pant skal dekke oppreisningen til foreldrene som fetteren ble dømt til å betale da retten fant det med «klar sannsynlighetsovervekt» at han sto bak drapet.