100 millioner kroner mer til kraftkommunene

Fremskrittspartiet går inn for Senterpartiets forslag om billigere konsesjonskraft og over 100 millioner mer til kraftkommunene.