Overvåker liv på dobbel vakt

Sykepleiere må gå doble vakter på Sentralsjukehuset i Rogaland pågrunn av sykdom og mangel på faglært personale.