Surest regn i sør

Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet var i fjor mest utsatt for sur nedbør, viser en ny rapport fra Statens forurensningstilsyn. Områdene er til dels sterkt forsuringsskadd.