Nesten ingen får møte Utlendingsnemnda

I den nye Utlendingsnemnda skulle folk få møte og snakke med dem som avgjorde asylsøknaden deres. Men bare seks prosent får denne sjansen, og nå murres det i Stortinget.