Offensivt SV før budsjettbehandlingen

Sosialistisk Venstreparti (SV) ser muligheter for å sette sittpolitiske stempel på en del saker under behandlingen avstatsbudsjettet i neste uke.