Sentrumspartiene glade for at Saltfjellet ikke bygges ut

Nyheten om at regjeringen ikke vil gjennomføre den planlagte utbyggingen av vassdragene Bjøllåga, Melfjord og Beiarn i Nordland, blir godt mottatt i sentrumspartiene.