Krisesentrene er blitt «proffere»

Et nytt opplæringsprogram har gjort politiet og krisesentrene i Oslo bedre i stand til å peke ut voldsutsatte grupper. Nå skal landets helseregioner ta i bruk programmet.