Stortinget kan ta stilling til om valget er gyldig

-Om feilene på materiellet ved forhåndsstemmegivningen får betydning for valgresultatet, vet vi ikke før etter stortingsvalget den 10. september, sier ekspedisjonssjef Evind Dale i Kommunaldepartementet til NTB.