DN vil stoppe «høystandard» hytteplaner

Direktoratet for naturforvaltning (DN) advarer sterkt mot Oppdal kommunes planer om bortimot 250 nye «høystandard» fritidsboliger i Gjevilvassdalen ved inngangen til Trollheimen.