Godtar ikke særbehandling av politimestre

Politiets Fellesforbund godtar ikke at politimestrene får særbehandling når antallet politidistrikter halveres fra nyttår.