Kugalskap på dramatisk frammarsj

Ti land konstaterer i år en dramatisk økning i antall tilfeller av den dødelige sykdommen kugalskap (BSE).