Ønsker sikkerhetsdirektorat

Stavanger-ordføreren er tidlig ute med å ønske et nytt Sikkerhetsdirektorat velkommen til Stavanger.