Færre maneter, ingen fiskedød

Det er observert færre dødsmaneter over hele kysten de sistedagene. Ingen oppdrettsanlegg har rapportert om ny fiskedød.