Krever over 50.000 mer i lønn

Store grupper sykepleiere, lærere og polititjenestemenn vilpresentere krav i størrelsesordenen 50.000 til 100.000 kroner iårets lønnsoppgjør.