Rogaland kjører fram Tørresdal

Bjørg Tørresdal på Rogalands-benken blir lansert somnestleder-kandidat i KrF av flere riksaviser. Selv nedtoner hunspekulasjonene.